U okviru promocije ženskih ljudskih prava i edukacije žena o njihovim socijalno-ekonomskim pravima, Centar “OKO” realizovao je projekat “Osnaživanje ekonomskog i socijalnog položaja žena”, koji je sufinansiranjem podržala gradska opština Mladenovac.

Prva faza projekta obuhvatala je sprovođenje informativne kampanje kroz izradu i distribuciju flajera i bedževa. Navedeni promotivni materijal deljen je građanima/kama.

U skladu sa zapažanjima i preporukama Komiteta za eleminisanje diskriminacije žena, sadržaj flajera je činio sve akspekte diskriminacije žena sa fokusom na prisutnost diskriminacije u određenim oblastima, koje žene se najčešće susreću sa diskriminacijom i kako se ista manifestuje, dok je na bedžu navedena poruka „Ženska prava su ljudska prava“.

Druga faza projekta obuhvatala je organizovanje radionica na temu „Socijalno-ekonomska prava žena“. Segmenti radionica: uloga institucija u oblasti socijalne zaštite i zakonski okviri, razmena mišljenja i stavova o ostvarivanju prava.

Implementacija projekta imala je za cilj povećanje vidljivosti problema žena i promociju ženskih ljudskih prava.

Podeli