Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“, u partnerstvu sa gradskom opštinom Mladenovac, završio je šestomesečni projekat „Podrška deci sa smetnjama u razvoju“.

U okviru projekta devetoro dece sa evidencije Gradskog centra za socijalni rad, odeljenje Mladenovac, a na osnovu mišljenja Interresorne komisije, imalo je pomoć ličnih pratilaca tokom vaspitno-obrazovnog procesa, u predškolskoj i školskoj ustanovi.

Lični pratioci su, u skladu sa propisima, deci podršku pružali u kretanju, održavanju lične higijene, hranjenju, oblačenju, komunikaciji sa drugom decom i sl.

Projekat je trajao od 1. januara do 30. juna 2020. godine. Usluga je bila besplatna.

Podeli