U direktnom razgovoru sa građanima seoskih mesnih zajednica, predstavili smo projekat „Digitalno opismenjavanje seoskih žena opštine Mladenovac“, koje je podržalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Projekat se realizuje u okviru oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji (žene i e-Trgovina) i ima za cilj da žene sa sela sa teritorije opštine Mladenovac (sa fokusom na mesne zajednice Dubona, Šepšin, Velika Ivanča, Jagnjilo i Rabrovac) pohađa besplatnu obuku informatičke pismenosti, kako bi u današnjem digitalnom društvu učestvovale na ravnopravnoj osnovi, imale bolji pristup tržištu rada i postale deo eventualnih preduzetničkih tokova ili digitalne ekonomije.

Program tromesečne obuke prilagođen je apsolutnim početnicama koje žele da nauče osnove rada na računaru i time doprinesu svojoj digitalnoj kompetenciji.

Polaznice će se upoznati da osnovnim programima (Word, Excel, PowerPoint), izradom blogova, kreiranjem e-mail adrese, upotrebom internet pretraživačima i društvenih mreža.

Podeli