Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“, u okviru projekta „KONTINUIRANI PROGRAM PODRŠKE EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA NA SELU OPŠTINE MLADENOVAC“, koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda objavljuje

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANE PRIJAVA ŽENA SA SELA ZA BESPLATNU DODELU OPREME I INVENTARA ZA RAD

Cilj Javnog poziva je ekonomsko osnaživanje žena sa sela kroz pružanje direktne podrške i pomoći u otpočinjanju/unapređenju sopstvenog posla ili pokretanja poljoprivredne proizvodnje.

Pojedinačni iznos donacije u vidu opreme ili inventara ne sme prelaziti vrednost od 50.000,00 dinara.

Javni poziv

Obrazac prijave

Podeli