Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Prijava nasilja u porodici 0800-100-600 (0-24h, besplatan poziv)

Policijska stanica u Mladenovcu
Ul. Vojvode Putnika 2
Dežurna služba: 192
Tel. 011 / 8231 013, 011 / 8231 294, 011 / 8233 295

Gradski centar za socijalni rad, odeljenje u Mladenovcu
Ul. Kraljice Marije 13
Tel. : 011 / 8231 014
E-mail: mladenovac@gcsrbg.org

Osnovni sud u Mladenovcu
Ul. Kralja Aleksandra Obrenovića 76
Tel. : 011 / 8231 144
E-mail: uprava@ml.os.sud.rs

Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu
Ul. Kralja Aleksandra Obrenovića 76
Tel. : 011 / 8244 145
E-mail: ojtmladenovac@ml.os.jt.rs

Savetovalište protiv nasilja u porodici – SOS telefon i Sigurna kuća
0800 / 011 011 – besplatan poziv radnim danima 10-19h
011/ 2769 466 – radnim danima 10-19h
062/304560 – noću 19-10h

Mreža “Žene protiv nasilja”
http://www.zeneprotivnasilja.net/o-nama/spisak-organizacija