MISIJA I CILJEVI

Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“, na osnovu rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije, zvanično je počeo sa radom dana 19.10.2015. godine sa sedištem u gradskoj opštini Mladenovac. Kao nevladino i neprofitno udruženje, osnovano je na neodređeno vreme sa ciljem očuvanja ljudskog dostojanstva, ostvarivanja pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu.

Prioriteti u našem radu su:

  • Prevencija svih vidova nasilja prema ženama;
  • Afirmisanje načela rodne ravnopravnosti;
  • Razvijanje duha tolenacije (verska, nacionalna, seksualna pripadnost);
  • Razvijanje politike jednakih mogućnosti;
  • Društvena briga o deci;
  • Poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom;
  • Međugeneracijska saradnja.