Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti “OKO” započeo je sa sprovođenjem besplatne obuke za rad na računaru za žene u okviru projekta “Digitalno opismenjavanje seoskih žena opštine Mladenovac”, koji je podržalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Usled epidemije izazvane virusom Kovid-19, obuka se realizuje u više manjih grupa i u naredna tri meseca polaznice će se upoznati sa osnovnim programima (Word, Excel, PowerPoint), izradom blogova, kreiranjem e-pošte, upotrebom internet pretraživačima i društvenih mreža.

Projekat se sprovodi u okviru oblasti razvoja informacionog društva (žene i e-Trgovina) i ima za cilj da žene sa sela u savremenom digitalnom društvu učestvuju na ravnopravnoj osnovi, imaju bolji pristup tržištu rada ili postanu deo eventualnih preduzetničkih tokova ili digitalne ekonomije. Na taj način, one će biti osposobljene da se ponašaju u skladu sa zahtevima moderne komunijacije i obavljanju samostalnog rada na računaru bez pomoći drugih osoba.

Obuka je prilagođena apsolutnim početnicama i završetkom iste one će povećati nivo svoje digitalne kompentencije.

Podeli