Oblast delovanja: Ekonomsko osnaživanje žena i očuvanje životne sredine

Period implementacije: novembar 2018. – januar 2019.

Donator: Bibli D.O.O.

Projekat predviđa održavanje radionica šivenja u okviru kojih će biti izrađene platnene torbe sa ciljem ukazivanja široj javnosti na alternativu plastičnim kesama, važnosti očuvanja životne sredine i njenog unapređenja.

Na izradi platnenih torbi biće radno angažovane žene žrtve porodičnog nasilja (polaznice radionica krojenja, šivenja i modnog dizajniranja koju je Centar “OKO” sproveo u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja”).

Projekat će široj javnosti biti predstavljen na štandovima donatora i realizatora programa na lokalnoj zelenoj pijaci, kada će građanima biti besplatno podeljenje platnene torbe.

Podeli