Oblast delovanja: Inicijativa za inkluziju

Nosilac projekta: Gradska opština Mladenovac

Uloga u projektu: Partnerska organizacija

Period implementacije: januar 2019. – april 2019.

Donator: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)

Projekat “Uspostavljanje usluge pomoć u kući za starije i invalidne osobe, kroz radno angažovanje gerontodomaćica, žena iz društveno osetljivih kategorija”, realizovan u partnerstvu sa gradskom opštinom Mladenovac, proglašen je od strane donatora primerom dobre prakse i kao takav je dobio dodatnu finansijsku podršku kroz implementaciju četvoromesečnog projekta „Konsolidacija i promocija usluge socijalne zaštite – Pomoć u kući  u opštini  Mladenovac“. 

14 žena iz  društveno  osetljivih kategorija, prethodno obučenih i zaposlenih na poslovima gerontodomaćica, nastavilo je svoje je radno angažovanje u okviru usluge Pomoć u kući. Uslugom pomoć u kući obuhvaćeno je 60 starijih i invalidnih lica sa teritorije opštine Mladenovac.Podeli