Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“, uz finansijsku podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, realizuje projekat „Podrška integraciji romske dece u predškolski i školski sistem“.

Cilj projekta je obezbeđivanje podrške romskoj deci za pripremu, integraciju i uključivanje u obrazovni sistem, smanjenje rizika od napuštanja školovanja i ispadanja iz sistema obrazovanja.

Projekat predviđa sprovođenje radionica u okviru kojih se deci osnovnoškolskog uzrasta pruža podrška u savladavanju gradiva i izradi domaćih zadataka, dok se deca predškolskog uzrasta podstiču za upis u prvi razred. Roditeljima budućih pedškolaca pružaće se podrška prilikom upisa dece u redovne predškolske ustanove.

Projekat se realizuje u periodu od 1. oktobra 2018. godine do 31. marta 2019. godine.

Podeli