U proteklih 12 meseci, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a, realizovali smo projekat “Osnažene-Ujedinjene”.

Cilj projekta je bio osnaživanje žena sa sela opštine Mladenovac za njihovo aktivno učešće u javnom životu lokalne zajednice kroz veću zastupljenost u svim sferama društva.

Uspešnom implementacijom brojnih projektnih aktivnosti postignuti su sledeći rezultati:

  • Sprovedeno je istraživanje potreba i ostvarenih prava žena na selu – uloga žena na selu. Istraživanjem bilo obuhvaćeno 350 žena sa sela;
  • Više od 40 žena iz Mladenovačkih sela posetilo je Forum žena Prijepolja i Udruženje žena „Udahni život“ iz sela Stanišić kod Sombora gde su se upoznale o važnosti njihovog udruživanja;
  • 30 žena iz mladenovačkih seoskih mesnih zajednica edukovano je o ženskim pravima, konceptu rodne ravnopravnosti, građanskom aktivizmu i pokretanju lokalnih inicijativa, kao i o zakonskoj regulativi za osnivanje udruženja i pisanje projekata;
  • Kroz organizovane ulične akcije i tribine u seoskim mesnim zajednicama, sa meštanima i meštankama mladenovačkih sela, razgovarano je o problemima žena na selu i kontinuirano ukazivano na značaj njihovog uključivanja u Savete mesnih zajednica;
  • Šira društvena javnost senzibilisana za probleme žena sa sela;
  • Žene na selu motivisane i ohrabrene za veći društveni angažman u svojim sredinama.
Podeli