U okviru informativne kampanje projekta “Osnažene – Ujedinjene” posetili smo mesne zajednice Međulužje i Markovac, gde smo sa meštanima i meštankama ovih sela razmenjivali mišljenja o izazovima i problemima sa kojima se susreću žene koje žive na selu i njihovom aktivizmu u zajednici.

Ujedno smo delili i flajere edukativnog sadržaja sa posebnim akcentom na važnost aktivnog učešća žena u javnom životu lokalne zajednice kroz veću zastupljenost u svim sferama društva, uključujići i u procesima odlučivanja.

Projekat su podržali Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Podeli