Oblast delovanja: Inicijativa za inkluziju

Naziv projekta: Uspostavljanje usluge Pomoć u kući za starije i invalidne osobe, kroz radno angažovanje gerontodomaćica, žena iz društveno osetljivih kategorija (sa posebnim fokusom na žene romske nacionalne pripadnosti)

Period implementacije: decembar 2017. – decembar 2018.

Uloga u projektu: Partnerska organizacija

Nosilac projekta: Gradska opština Mladenovac

Lokacija realizacije: Gradska opština Mladenovac

Donator: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje usluge Pomoć u kući i osposobljavanje za rad osoba iz društveno osetljivih kategorija na poslovima gerontodomaćica.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Obučavanje za rad na poslovima gerontodomaćica 30 žena iz društveno osetljivih kategorija (sa posebnim fokusom na žene romske nacionalne pripadnosti);
  • Radno angažovanje 14 žena iz društveno osetljivih kategorija (sa posebnim fokusom na žene romske nacionalne pripadnosti) na poslovima gerontodomaćica;
  • Pružanje usluge Pomoć u kući za 60 korisnika sa teritorije opštine Mladenovac (starijim od 65 godina i invalidnim osobama).
Podeli