Oblast delovanja: Zaštita prava najugroženijih kategorija stanovništva

Naziv projekta: Program podrške romskoj deci u Mladenovcu

Period implementacije: jun 2017. – novembar 2017.

Lokacija realizacije: Gradska opština Mladenovac

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije

Realizacija projekta “Program podrške romskoj deci u Mladenovcuje” obuhvata sve aspekte razvoja dece: fizičko senzorni razvoj, socijalno – emocionalni i duhovni razvoj, kongitivni razvoj i razvoj stvaralaštva i komunikacije.

Kroz organizovanje besplatnih poludnevnih aktivnosti i boravak dece u podsticajnom okruženju, predškolska deca se usmeravaju na uključivanje u redovni predškolski obrazovni sistem dok se osnovnoškolskoj deci pruža podrška u savladavanju gradiva, izradi domaćih zadataka i u adaptaciji na školsku sredinu.

Projektom je obuhvaćeno šezdesetoro dece romske nacionalne pripadnosti iz porodica socijalno ugroženog statusa, predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Tokom boravka na vaspitno-edukativnim radionicama, deci je obezbeđen jedan dnevni obrok (užina).

Opšti cilj projekta podrazumeva olakšan pristup u ostvarivanju prava na obrazovanje, smanjenje rizika od napuštanja školovanja i ispadanja iz obrazovnog sistema, poboljšanje položaja i uslova života romske dece predškoslkog i osnovnoškolskog uzrasta.

Specifični ciljevi projekta su:
  • Obezbeđivanje podsticajne sredine za pravilan rast, razvoj i napredak deteta;
  • Povećaje svesti o važnosti obrazovanja dece romske nacionalne pripadnosti.
Podeli