Zašto je važno aktivno učešće žena sa sela u procesima donošenja odluka?

Zašto je važno udruživanje žena sa sela?

Pitanja su o kojima smo razgovarali sa stanovnicima Velike Krsne.

Projekat „Osnažene – Ujedinjene“ predviđa jačanje kapaciteta žena sa sela u oblasti građanskog aktivizma u lokalnoj zajednici i upostavljanja rodne ravnopravnosti.

Projekat su podržali Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Podeli