Ekonomsko osnaživanje žena i afirmisanje načela rodne ravnopravnosti jedni su od prioriteta u našem radu.

Danas smo počeli sa održavanjem krojačkih radionica u okviru kojih će žene polaznice steći znanje i veštine za sitne prepravke, skraćivanje i šivenje odevnih predmeta.

Projekat je kroz sufinansiranje podržala Gradska opština Mladenovac.

Podeli