Zašto je važna edukacija žena sa sela?
Zašto je važno njihovo aktivno učešće u procesima donošenja odluka?
Zašto je važno njihovo udruživanje?

O ovim pitanjima diskutujemo na praktičnim edukativnim treninzima koje organizujemo u okviru projekta „Osnažene – Ujedinjene“.

Tokom treninga, poseban akcenat se stavlja na teme – ženska prava i rodna ravnopravnost, lokalne inicijative i građanski aktivizam i udruživanje žena sa sela radi ostvarivanja svojih prava.

Projekat „Osnažene – Ujedinjene“ su podržali Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Podeli