Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti ,,OKO”, u okviru projekta ,,Žene na selu – od nevidljivosti do razvojnog potencijala”, koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda objavljuje

JAVNI POZIV

ZA OBUČAVANJE 10 ŽENA SA SELA OPŠTINE MLADENOVAC ZA POSLOVE KROJENJA/ŠIVENJA

Cilj Javnog poziva je da se 10 žena sa sela, početnica u šivenju ili žena koje vladaju osnovnim znanjem šivenja obuči za poslove krojenja/šivenja kako bi postale konkurentne na tržištu rada.

Tokom tromesečne obuke, žene će se upoznati sa alatom, vrstama materijala, radom na šivaćoj mašini, krojenjem osnovnog kroja, prepravku kroja i drugo.

Pored planirane obuke krojenja/šivenja, odabrane žene će pohađati i trening za unaprešenje ličnih veština.

Podeli