Web stranica „Prekini tišinu“ deo je projekta istoimenog naziva. Projekat je predviđao: podizanje svesti građana o oblicima nasilja i pružanje psihosocijalne podrške ženama koje preživljavaju nasilje bilo kog oblika. Na web stranici se mogu pronaći i kontakti nadležnih institucija u Mladenovcu kojima se prijavljuje nasilje.