Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti ,,OKO”, u okviru projekta ,,Žene na selu – od nevidljivosti do razvojnog potencijala”, koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU ŽENA SA SELA OPŠTINE MLADENOVAC ZA BESPLATNU DODELU OPREME, SIROVINA ILI INVENTARA ZA RAD

Cilj Javnog poziva je ekonomsko osnaživanje žena sa sela kroz besplatnu dodelu opreme, sirovina ili inventara za rad, kao pomoć njihovom daljem radu.

Podršku će dobiti ukupno 10 žena sa sela, gde pojedinačni iznos donacije u vidu opreme, sirovina ili inventara za rad ne sme iznositi više od 40.000,00 dinara.

Ovim vidom podrške, žene na selu će biti podstaknute i motivisane da unaprede proizvodnju u svojim domaćinstvima.

Podeli