Zakon o sprečavanju nasilja u porodici možete pogledati putem linka ka zvaničnoj web stranici Vlade Srbije:
ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI

Nasilje obuhvata širok spektar agresivnih ponašanja sa namerom da se povredi druga osoba. Najčešći oblici nasilja su: fizičko, psihičko, seksualno, ekonomsko, ugrožavanje spokojstva i elektronsko nasilje.

Fizičko nasilje:
Fizičko nasilje podrazumeva korišćenje delova tela ili oružja radi pretnje, dominiranja, kontrolisanja ili povređivanja druge osobe. Ova vrsta nasilja podrazumeva i šamaranje, udaranje, guranje, šutiranje, štipanje, čupanje za kosu, posekotine, davljenje, grebanje, saplitanje, gađanje nekim predmetom i drugo.

Psihičko nasilje:
Psihičko nasilje podrazumeva situacije kao što su vređanje, ismejavanje, optuživanje, nazivanje pogrdnim imenima, upućivanje pretnji, ponižavanje, omalovažavanje, uznemiravanje, maltetiranje …

Seksualno nasilje:
Seksualno nasilje podrazumeva svaku povredu polne slobode i morala, svaki vid degradiranja i ponižavanja na seksualnoj osnovi, svaki vid prisiljavanja na seksualni odnos i silovanje.

Ekonomsko nasilje:
Ekonomsko nasilje podrazumeva uskraćivanje prava korišćenja novca, uzimanje zarađene zarade i ograničavanja iste za potrošnju, primoravanje napuštanja posla i zabrane zapošljavanja, nedozvoljavanje ostvarivanja svojih ličnih ciljeva i planova vezanih za napredovanjem.

Ugrožavanje spokojstva:
Pod ugrožavanjem spokojstva podrazumeva se vika, galama, isterivanje iz stana, sakrivanje ili izbacivanje vaših stvari, dokumenata i sl, razbacivanje, cepanje i uništavanje vaših predmeta, nanošenje štete na kućnim aparatima i dr.

Elektronsko nasilje:
Elektronsko nasilje podrazumeva uznemiravanje putem interneta – društvenih mreža, ličnih email adresa pretećim porukama i video materijalom i telefonskim putem – pozivima i sms porukama.