Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti ,,OKO”, u okviru projekta ,,Žene na selu – od nevidljivosti do razvojnog potencijala”, koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda objavljuje

JAVNI POZIV

ZA OBUČAVANJE 10 ŽENA SA SELA OPŠTINE MLADENOVAC ZA STICANjE OSNOVNIH ZNANJA I VEŠTINA ZA RAD NA RAČUNARU

Cilj Javnog poziva je da se 10 žena sa sela obuči za rad na računaru i na taj način steknu digitalne veštine kako bi u današnjem digitalnom društvu učestvovale na ravnopravnoj osnovi, imale bolji pristup tržištu rada i postale deo eventualnih preduzetničkih tokova i digitalne ekonomije.

Tokom tromesečne obuke, žene će se upoznati sa osnovnim office paketom koji obuhvata programe Word, Excel, PowerPoint i Outlook, izradom blogova, kreiranjem e-mail adrese, zatim sa internet pretraživačima Google i Mozzila, kao i savladati korišćenje usluga e-Uprave.

Pored planirane obuke za rad na računaru, odabrane žene će pohađati i trening za unapređenje ličnih veština.

Podeli