Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“,

u okviru projekta

„KONTINUIRANI PROGRAM PODRŠKE EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA NA SELU OPŠTINE MLADENOVAC“,

koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda,

objavljuje nagradni foto konkurs na temu

„ŽENE NA SELU KAO AKTIVNE UČESNICE RAZVOJA SVOJIH ZAJEDNICA“.

Cilj foto konkursa je podizanje svesti o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju žene koje žive na selu, ističući istovremeno važnost njihovog učešća u životu lokalne zajednice.

USLOVI PRIJAVLJIVANJA:

  • Pravo učešća na foto konkurs imaju sva punoletna lica sa teritorije Gradske opštine Mladenovac.
  • Fotografije moraju biti u digitalnom formatu (JPEG) visoke rezolucije.
  • Uz svaku fotografiju priložiti kratak opis koji objašnjava na koji način fotografija odražava temu konkursa.
  • Jedna osoba može poslati najviše 3 fotografije.

POSEBAN USLOV: Fotografije moraju biti originalna autorska dela učesnika konkursa, a svi učesnici konkursa moraju prilikom prijave dati saglasnost da se fotografije mogu koristiti za potrebe organizovanja izložbe, promociju projekta i budućih aktivnosti naše organizacije koje za cilj imaju osnaživanje žena na selu.

NAČIN PRIJAVE:

Fotografije poslati na mejl adresu info@oko.org.rs, uz obavezno navođenje osnovnih informacija učesnika konkursa (ime, prezime i kontakt telefon).

ROK ZA SLANJE FOTOGRAFIJA:

Rok za slanje fotografija je 30.09.2024. godine.

NAGRADA:

Najbolje ocenjena fotografija biće nagrađena prigodnom poklonom, a sve pristigle fotografije biće prikazane na izložbi.

Napomena: Svi učesnici biće kontaktirani i obavešteni o rezultatima konkursa.

Podeli