O važnosti uključivanja žena na selu u procese donošenja odluka, građanskog aktivizma, većem angažovanju u svojim sredinama i značaju udruživanja žena sa sela, razgovarali smo sa meštankama sela Jagnjilo

Ujedno smo našim sagovornicama, pored flajera, poklanjali platnene torbe sa porukom koja za cilj ima motivisanje žena na selu za njihovo aktivnije učešće u kreiranju lokalnih politika kroz pokretanje inicijativa radi ostvarivanja svojih prava.

Ova aktivnost deo je projekta „Osnažene – Ujedinjene“, koji su podržali Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Podeli