U razgovoru sa meštanima i meštankama sela Dubona osvrnuli smo se na trenutni položaj žena na selu, potrebama i mogućnostima žena na selu kako bi se njihovi potencijali i resursi maksimalno iskoristili i učinili vidljivim, kao i na važnost uključivanja u procese odlučivanja.

Ova ulična akcija, koju ćemo organizovati u svim seoskim mesnim zajednicama, deo je informativne kampanje u okviru projekta “Osnažene – Ujedinjene“, koji realizujemo uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Podeli