O važnosti uključivanja žena sa sela u procese donošenja odluka, njihove edukacije i udruživanja – teme su o kojima smo razgovarali sa stanovnicima/cama Mesne zajednice Rajkovac.

Ulične akcije koje realizujemo u mladenovačkim mesnim zajednicama deo su informativne kampanje projekta „Osnažene – Ujedinjene“.

Projekat su podržali Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Podeli