Poseta korisnicima

U cilju poboljšanja usluge Pomoć u kući koja se starijim i invalidnim osobama pruža u okviru projekta „Uspostvaljanje usluge Pomoć u kući za starije i invalidne osobe, kroz radno angažovanje gerontodomaćica, žena iz društveno osetljivih kategorija“ posetili smo korisnike ove usluge.
Korisnici su popunjavali upitnik sa pitanjima koja se odnose na dosadašnji rad gerontodomaćica. Projektom je obuhvaćeno 60 starih i invalidnih osoba.
Nosilac projekta je gradska opština Mladenovac, a partnerska organizacija je Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“.

Projekat se sprovodi u okviru GIZ i SKGO projekta “Inicijativa za inkluziju” i realizuje se do decembra 2018. godine.

Podeli