Povodom Svetskog dana deteta, koji se obeležava 20. novembra, sa decom koja pohađaju vaspitno – edukativne radionice u okviru projekta “Podrška deci romske nacionalnosti predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta” razgovarali smo o dečijim pravima i važnosti njihovog obrazovanja.

Ujedno smo deci koja su danas bila prisutna na radionicama uručili deo školskog pribora kao podršku i motivaciju za njihovo obrazovanje, koje je jedno od osnovnih i najvažnijih prava svakog deteta, a kojim se intelektualno osposobljavaju i usmeravaju za samostalan i odgovoran život.

Svetski dan deteta ustanovljen je davne 1954. godine.Pet godina kasnije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Dekleraciju o pravima deteta, dok je 1989. godine usvojena Konvencija o pravima deteta.

Podeli