Zadovoljstvo korisnika usluge pomoć u kući je na prvom mestu naših ciljeva.

Redovnim posetama korisnicima želimo da čujemo njihovo mišljenje o kvalitetu pružanja usluge.

Uz lepu reč, pažnju i strpljenje trudimo se da svaki korisnik naših usluga, na što prijatniji način, ima adekvatnu podršku i pomoć.

Usluga pomoć u kući Centra “OKO” dostupna je odraslima i starijima radnim danima od 8 do 16 časova.

Podeli