Oblast delovanja: Unapređenje položaja osetljivih grupa građana kroz implementaciju aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života; Unapređenje položaja statusa Roma i Romkinja

Period implementacije: oktobar 2018. – mart 2019.

Donator: Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda

Projekat predviđa sprovođenje radionica u okviru kojih se deci osnovnoškolskog uzrasta pruža podrška u savladavanju gradiva i izradi domaćih zadataka, dok se deca predškolskog uzrasta podstiču za upis u prvi razred.

Roditeljima budućih predškolaca pruža se podrška prilikom upisa dece u redovne predškolske ustanove.

Cilj projekta je obezbeđivanje podrške romskoj deci za pripremu, integraciju i uključivanje u obrazovni sistem, smanjenje rizika od napuštanja školovanja i ispadanja iz sistema obrazovanja.


Podeli