Predstavnici Centra za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“ i Gradske opštine Mladenovac održali su sastanak na kojem su razgovarali o važnosti učešća žena sa sela u kreiranju lokalnih politika.

Sastanak je održan na inicijativu Centra „OKO“ i tom prilikom je predstaviljen projekat „Osnažene – Ujedinjene“, koji je namenjen osnaživanju žena sa sela za aktivno učešće u javnom životu lokalne zajednice kroz veću zastupljenost u svim sferama društva.

Sastanku su ispred Gradske opštine Mladenovac prisustvovale predsednica Skupštine Gordana Dimitrijević-Bjeličić, članica Veća Suzana Vasić i predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost Jelica Gigov.

Predstavnici Centra „OKO“ su istakli da je neophodno uključivanje žena sa sela u kreiranje lokalnih politika i procesima donošenja odluka imajući u vidu da nisu u dovoljnoj meri zastupljene u upravljačkim strukturama na nivou seoskih mesnih zajednica.

U vezi sa tim, kako su rekli, potrebno je raditi na unapređenju rodne ravnopravnosti i osnaživanju kapaciteta žena sa sela u oblasti građanskog aktivizma.

Upravo je to i jedan od ciljeva projekta „Osnažene – Ujedinjene“.

Predstavnice Gradske opštine Mladenovac, učesnice sastanka, pružile su punu podršku ovom projektu i istakle da žene sa sela imaju značajnu ulogu i potencijal za razvoj sela, te da je njihovo aktivno učešće u kreiranju lokalnih politika od velike važnosti.

Navele su da opština Mladenovac posebnu pažnju posvećuje ekonomskom osnaživanju žena sa sela i dodale da je ovaj projekat takođe bitan za lokalnu zajednicu kako bi se dodatno unapredio položaj žena iz seoskih mesnih zajednica.

Centar „OKO“ projekat „Osnažene – Ujedinjene“ realizuje uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Podeli