Danas smo potpisali Ugovore o dodeli opreme, sirovina i inventara sa ženama na selu opštine Mladenovac koje su odabrane putem javnog poziva.

Ovaj vid podrške predstavlja značajan korak u pravcu njihovog ekonomskog osnaživanja, a samim tim i unapređenju njihovih domaćinstava.

Ova aktivnost deo je projekta „Žene na selu – od nevidljivosti do razvojnog potencijala“, koji realizujemo uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda.

Podeli