Mnogobrojne aktivnosti realizovane u okviru projekta “Osnažene – Ujedinjene” i direktni razgovori na terenu podstakli su žene iz seoskih mesnih zajednica da se udruže i osnuju Udruženje žena mladenovačkih sela.

Osnivačice Udruženja su žene koje su bile deo dosadašnjih projektnih aktivnosti.

Razmena iskustava i predlaganje ideja za budući rad Udruženja, teme su o kojima se razgovaralo na sastanku koji je održan uz logističku podršku projektnog tima.

Kao prvu aktivnost, navode informisanost žena sa sela o ciljevima Udruženja i rad na motivaciji žena kako bi postale članice i svojim idejama i inicijativama dale doprinos za unapređenje položaja žena sa sela.

Ciljevi Udruženja su promocija ženskih prava, unapređenje rodne ravnopravnosti u zajednici i ekonomsko osnaživanje žena sa sela.

Predsednica Udruženja je Jasmina Radović iz sela Markovac.

Podeli