Povodom Međunarodnog dana tolerancije, u periodu od 10. do 15. novembra, sproveli smo online anketu o toleranciji. Ovim istraživanjem želeli smo da čujemo mišljenje građana/ki o tome koliko smo tolerantni jedni prema drugima.

Uporedo sa sprovođenjem online ankete, pitali smo građane/ke Mladenovca šta je za njih tolerancija i koliko je ona prisutna u društvu.Podeli