Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“ organizovao je Javni čas posvećen novom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.  Prisustvovali su koordinarka Sigurnih kuća u Beogradu i Savetovališta protiv nasilja u porodici, gospođa Vesna Stanojević  i drugi sekretar Ambasade Australije u Srbiji, gospodin Maris Tebecis.

Na javnom času se govorilo o predrasudama nasilja prema ženama, društvenom poreklu rodno zasnovanog nasilja (mehanizmi i dinamika nasilja, faze viktimizacije), kao i o zakonskim regulativama i nadležnostma institucija koje nov Zakon o sprečavanju nasilja u porodici sa sobom donosi..

Javni čas je ujedno bio i povod za predstavljanje projekta “Prekini tišinu” čija realizacija predviđa pokretanje online savetovališta za žene i otvaranje kancelarije za pružanje psiho-socijalne podrške ženama žrvama porodičnog nasilja.

Podeli