Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“ u saradnji sa Gradskom opštinom Mladenovac realizije projekat „Podrška deci sa smetnjama u razvoju“, koji predviđa pružanje usluge Lični pratilac deteta.

Projektom je obuhvaćeno devetoro dece sa liste čekanja Centra za socijalni rad, odeljenja u Mladenovcu, koji je odredio prioritete na osnovu mišljenja Interresorne komisije i prikupio saglasnosti roditelja za uključivanje dece u projekat.

Podršku deci pružaju lični pratioci koji su završili obuku po akreditovanom programu Republikog zavoda za socijalnu zaštitu.

Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje odgovarajuće individualne podrške deci sa smetnjama u razvoju, koja pohađaju vaspitno-obrazovnu ustanovu, sa ciljem uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Lični pratioci, u skladu sa propisima, deci pružaju podršku u kretanju, održavanju lične higijene, hranjenju, oblačenju, komunikaciji sa drugom decom i uključivanju u kulturne i sportske aktivnosti u zajednici.

U cilju upoznavanja ličnih pratilaca sa roditeljima dece, uključene u projekat, Centar „OKO“ je organizovao individualne sastanke na kojem su razmenili važne informacije o potrebama i navikama dece kako bi lični pratioci mogli da pruže što kvalitetniju podršku detetu tokom implementacije usluge.

Tom prilikom su sa roditeljima potpisani Ugovori o pružanju besplatne usluge Lični pratilac deteta i Individualni planovi usluge.

Centar „OKO“ je licencirani pružalac usluge Lični pratilac deteta od strane Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja.

Projekat traje do kraja juna 2021. godine.

Podeli