Uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac i Balkanskog fonda za demokratiju, Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti “OKO” realizovao je, u prethodna dva meseca, projekat “Podrška deci romske nacionalnosti osnovnoškolskog uzrasta”.

Projekat je prdviđao održavanje radionica dodatne podrške u savladavanju propuštenog i učenju tekućeg školskog gradiva. Eduktori su deci pružali pomoć prilikom izrade domaćih zadataka, pripremanja pismenih i kontrolnih vežbi, obvavljanja propuštenog gradiva tokom pohađanja online nastave i dr.

U cilju rasterećivanja kućnog budžeta porodica dece koja su pohađala radionice, podeljeni su kompleti školskog pribora (sveske, vežbanke, blokovi, bojice i drugi školski materijal).

Podeli