Uoči 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, danas (09.12.2020.) smo sa našim sugrađanima razgovarali na temu ljudskih prava i ujedno podelili platnene torbe sa porukom „Ljudska prava nisu privilegija – ona pripadaju svakom čoveku“.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar za Dan ljudskih prava 1950. godine kako bi se skrenula pažnja na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Prvi član dekleracije kaže: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“.

Podeli