Oblast delovanja: Inicijativa za inkluziju

Naziv projekta: Uspostavljanje usluge Pomoć u kući za starije i invalidne osobe, kroz radno angažovanje gerontodomaćica, žena iz društveno osetljivih kategorija (sa posebnim fokusom na žene romske nacionalne pripadnosti)

Period implementacije: decembar 2017. – decembar 2018.

Uloga u projektu: Partnerska organizacija

Nosilac projekta: Gradska opština Mladenovac

Lokacija realizacije: Gradska opština Mladenovac

Donator: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ

Realizacija projektnih aktivnosti doprinosi dvostrukoj dobrobiti građana opštine Mladenovac, jer će teško zapošljiva kategorija stanovništva biti upošljena i znatno će se poboljšati njihova pozicija i konkurentnost na tržištu rada, a sa druge strane obezbediće se mogućnost starijim i invalidnim osobama da ostvare pravo na pružanje usluge Pomoć u kući, koja im je neophodna kako bi mogli da zadovoljavaju svoje svakodnevne potrebe i izvršavaju dnevne aktivnosti.

Osnovni cilj projekta predstavlja uspostavljanje usluge Pomoć u kući i osposobljavanje za rad osoba iz društveno osetljivih kategorija na poslovima gerontodomaćica.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Obučavanje za rad na poslovima gerontodomaćica 30 žena iz društveno osetljivih kategorija (sa posebnim fokusom na žene romske nacionalne pripadnosti);
  • Radno angažovanje 14 žena iz društveno osetljivih kategorija (sa posebnim fokusom na žene romske nacionalne pripadnosti) na poslovima gerontodomaćica;
  • Pružanje usluge Pomoć u kući za 60 korisnika sa teritorije opštine Mladenovac (starijim od 65 godina i invalidnim osobama).
Podeli