Oblast delovanja: Osnaživanje žena i devojaka, sa fokusom na ekonomsko osnaživanje

Naziv projekta: Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja

Period implementacije: decembar 2017. – april 2018.

Lokacija relizacije: Gradska opština Mladenovac

Donator: Ambasada Australije u Srbiji

Kako je nasilje nad ženama istovremeno uzrok i posledica ženskog siromaštva i socijalne isključenosti, ekonomska zavisnost od strane partnera jedan je od glavnih razloga zbog kojih žena dugo ostaje u braku ili partnerskom odnosu.

Projekat “Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja” je projekat koji je nastao iz direktnog kontakta sa ženama koje su ukazale na stanje i potrebe zajednice.

Sastoji se iz dva segmenta – od organizovanja tematskih predavanja i informativne kampanje do održavanja obuke šivenja, krojenja i modnog dizajniranja.

Obuku pohađa 15 žena, prethodno pomenute kategorije, podeljene u tri grupe.

Glavni cilj projekta je osnaživanje i osposovljavanje žena žrtava porodičnog nasilja i stvaranje mogućnosti za lakše pronalaženje posla.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Jačanje samopouzdanja kod žena sa iskustvom nasilja;
  • Unapređenje kvaliteta života i radnih sposobnosti;
  • Podizanje nivoa njihove socijalne inkluzuje.
Podeli