Oblast delovanja: Društvena briga o deci

Period implementacije: jun 2019. – jul 2019.

Donator: Gradska opština Mladenovac

Projekat predviđa pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju koja su uključena u sistem predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja na  teritoriji gradske opštine Mladenovac u vidu kretanja, hranjenja, održavanja lične higijene i komunikacije sa drugom decom.

U direktnom radu sa decom, angažovani su diplomirani defektolog sa licencom Komore socijalne zaštite i lični pratioci dece sa potvrdom o završenoj akreditovanoj obuci „Korak po korak” Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

U okviru projekta, organizuju se i radionice pod nazivom „Ljudska prava – dečija prava” sa ciljem upoznavanja zainteresovanih građana sa osnovnim principima o pravima deteta, koristeći primere iz prakse.

Podeli