Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, danas smo organizovali dodelu priznanja za građanski aktivizam u oblasti ljudskih prava.

Priznanja su uručena Neveni Mirić i Jovani Radovanović, koje su svojim radom i zalaganjem doprinele afirmisanju i promociji građanskog aktivizma u lokalnoj zajednici.

Nevena se posebno istakla u organizovanju brojnih humaniratnih akcija koje su za cilj imale obezbeđivanje neophodne pomoći deci i mladima kojima je bila preko potrebna, kao i na afirmaciji humanitarnog rada.

Jovana, kao edukatorka u neformalnom obrazovanju i aktivitskinja u oblasti ljudskih prava, radi na promociji volonterizma i pružanja podrške mladima, socijalne pravde i medijske pismenosti.

Podeli