Dodelom potvrda o uspešnom pohađanju informatičke obuke zvanično je završen petomesečni projekat “Digitalno opismenjavanje seoskih žena opštine Mladenovac”, koji je podržalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Projekat je realizovan u okviru razvoja informacionog društva u Republici Srbiji i imao je za cilj da žene sa sela pohađaju besplatnu informatičku obuku kako bi u današnjem digitalnom društvu učestvovale na ravnopravnoj osnovi, imale bolji pristup tržištu rada i postale deo eventualnih preduzetničkih tokova ili digitalne ekonomije.

Pored toga, sticanjem digitalne pismenosti ženama sa sela je pružena mogućnost lakšeg i bržeg informisanja, plasiranja svojih proizvoda putem interneta, samostalne izrade CV-a i  pribavljanja raznih uverenja i potvrda preko eUprave.

Program tromesečne obuke bio je prilagođen apsolutnim početnicama i obuhvatao je osnovne programe (Word, Excel, PowerPoint), izradu blogova, kreiranje e-mail adrese, upotrebu internet pretraživača i društvenih mreža.

Podeli