Centar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vrednosti „OKO“ uspešno je završio šestomesečni projekat „Program podrške romskoj deci u Mladenovcu“ realizovan uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Projektom je bilo obuhvaćeno 60 – oro dece romske nacionalne pripadnosti, predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Kroz organizovanje besplatnih poludnevnih aktivnosti i boravak dece u podsticajnom okruženju, predškolska deca su bila usmeravana na uključivanje u redovni predškolski obrazovni sistem dok se osnovnoškolskoj deci pružala podrška u savladavanju gradiva, izradi domaćih zadataka i u adaptaciji na školsku sredinu.

Tokom boravka na vaspitno-edukativnim radionicama, deca su imala jedan dnevni obrok (užina).

Podeli