U direktnom razgovoru sa građanima i građankama Mesne zajednice Kovačevac, predstavili smo projekat “Osnažene – Ujedinjene”, koji za cilj ima osnaživanje žena sa sela opštine Mladenovac za aktivno učešće u javnom životu lokalne zajednice kroz veću zastupljenost u svim sferama društva.

Ova aktivnost biće realizovana tokom celog trajanja projekta sa ciljem senzibilisanja šire javnosti o položaju žena sa sela.

Osim informativne kampanje, projektom je predviđeno niz aktivnosti koje će doprineti povećanju vidljivosti problema žena sa sela, povećanju nivoa njihovog znanja o ženskim pravima, aktivizmu u zajednici, rodnoj ravnopravnosti, kao i značaju udruživanja.

Projekat “Osnažene – Ujedinjene” realizujemo uz podršku Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID i traje do 31. marta 2022. godine.

Podeli