Danas smo sa ženama iz Mesne zajednice Koraćica razgovarali o važnosti njihovog uključivanja u sve društvene tokove života, kao i u kojoj meri su zastupljene u procesima donošenja odluka.

Saglasne su da mnoge žene sa sela nemaju ni dana radnog staža, nemaju lične prihode, nisu vlasnice gazdinstva, ali i da su često sputavane u napredovanju od strane bliže i šire okoline.

Ova aktivnost realizovana je u sklopu informativne kampanje koja je jedna od aktivnosti projekta „Osnažene – Ujedinjene“ koji za cilj ima osnaživanje žena sa sela opštine Mladenovac za aktivno učešće u javnom životu lokalne zajednice kroz veću zastupljenost u svim sferama drušva.

Zašto je važno udruživanje žena sa sela?
Zašto je važno aktivno učešće žena sa sela u procesima donošenja odluka?
Zašto je važna edukacija žena sa sela?
– pitanja su o kojima ćemo razgovarati sa ženama i iz ostalih seoskih mesnih zajednica.

Projekat su podržali Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Podeli