I pored ostvarivanja značajnog napretka u emancipaciji žena, nažalost, u mnogim segmentima žene su i dalje u podređenom, ugroženom i potpuno nehumanom položaju. One su neretko izložene nasilju u porodici ili partenrskom odnosu, prilikom zapošljavanja ili na radnom mestu su predmet zlostavljanja i diskriminacije, manje su plaćene u odnosu na muškarce, imaju problem kada pokreći sopstveni biznis – rečeno je na tribini koju je Centar “OKO” 22. septembra 2016. godine organizovao u velikoj sali gradske opštine Mladenovac.

Na tribini su govorili predstavnici nevladine organizacije ASTRA, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Doma zdravlja u Mladenovcu.

Podeli