U okviru projekta „Osnažene – Ujedinjene“ organizovali smo još jednu studijsku posetu žena sa sela, ovog puta članicama Udruženja žena „Udahni život“ iz vojvođanskog sela Stanišić kod Sombora.

U opuštenoj i prijatnoj atmosferi razmenjena su iskustva o važnosti udruživanja žena sa sela, aktivnijeg uključivanja u kreiranje lokalnih politika, odnosno u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici i građanskog aktivizma.

Predstavnice Udruženja žena „Udahni život“ predstavile su svoj rad sa aspekta osnaživanja žena sa sela u svim društvenim tokovima života“.

Ovo je druga studijska poseta žena sa sela koliko je i predviđeno projektom „Osnažene – Ujedinjene“, koji realizujemo uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID.

Podeli