Oblast delovanja: Društvena briga o deci

Naziv projekta: Sreća, ljubav, razumevanje

Period implementacije: decembar 2016.

Lokacija realizacije: Gradska opština Mladenovac

Donator: Gradska opština Mladenovac

U ciju potpunog i skladnog razvoja ličnosti deteta, neophodno je da dete raste u atmosferi sreće, ljubavi i razumevanja.

Koncept projekta “Sreća, ljubav, razumevanje” podrazumeva druženje dece sa smetnjama u razvoju sa ostalom decom.

Kroz izvođenje dečjeg programa u Centru za smeštaj i boravak dece i omladine ometene u razvoju, organizovaće se novogodišnja priredba, recitatorski program predškolaca kao i nastup inkluzivnog hora koji će zajedno sa korisnicima dnevnog boravka izvesti poznate dečije pesme.

Korisnicima ustanove će biti uručeni novogodišnji paketići.

Glavni cilje projekta je inkluzija i socijalizacija dece iz marginalnih grupa sa ostalom decom.

Specifični ciljevi projekta su:
  • Razvijanje duha tolerancije i širenje prijateljstva;
  • Povećanje uzajamnog poverenja i solidarnosti;
  • Doprinos u unapređenju brige o deci.
Podeli