Danas su nas posetile predstavnice Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda iz Sektora za razvoj usluga socijalne zaštite i saradnju sa udruženjima gde su sprovele monitoring i evaluaciju projekta “Kontinuirana podrška deci romske nacionalnosti predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta”.

Nakon sprovodenog monitoringa i pregledane dokumentacije, pohalile su realizaciju projekta i izrazile zadovoljstvo što ovaj projekat četvrtu godinu zaredom dobija podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Podeli